Aanmelden Neuron

Wilt u zich aanmelden voor een intake-gesprek bij Neuron psychologie, vult u dan onderstaande gegevens in en klik op verzenden. U krijgt dan zo snel mogelijk bericht.

Naam aan te melden client

Achternaam *
Voorvoegsel
Voorletters *
Voornaam / roepnaam *

Adresgegevens

Postcode / huisnummer *
        
Adres *
Plaats *

Contact Details

Telefoon mobiel *
Email *

Verwijzer

Verwijsdocumentatie

Brief van verwijzer 
 
 
U kunt hier een kopie of scan van uw verwijsbrief toevoegen. (.doc, .pdf, .odt, .jpg, .png, .tif, .pages)
Max. bestandsgrootte is 5MB.

Overige gegevens

BSN  *
  
Geslacht *
Geboortedatum *
    dd-mm-jjjj  
Reden aanmelding *
Heeft u overlegd met uw zorgverzekeraar? *

Ik ben er van op de hoogte dat Neuron geen contracten heeft met zorgverzekeraars: ik krijg maandelijks een factuur krijg die ik zelf betaal en zelf declareer bij mijn zorgverzekering. Ik weet dat de behandeling voor 60-100% vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Het verschil betaal ik zelf. Ik weet dat er daarnaast sprake is van een verplicht eigen risico welke mijn zorgverzekeraar aan mij zal vorderen. Ik weet dat ik bij mijn zorgverzekeraar na kan vragen hoe veel ik precies vergoed krijg van de behandeling en wat mijn eigen kosten zijn. Indien u navraag doet bij uw verzekeraar, zal deze naar 'prestatiecodes' vragen. Neuron hanteert de volgende 3 prestatiecodes met bijbehorend '100% NZA-tarief': CO0562: intake /diagnostiek: €163,37 per consult; CO0627: behandeling: €143,71 per consult; OV0008: intercollegiaal overleg op uw verzoek, per keer: €67,62.

Akkoord verwerking gegevens *