Aanmelden Neuron

Na verzending krijgt u direct een bevestigingsmail met informatie over de verdere aanmeldprocedure. Check eventueel uw spamfilter.

Naam aan te melden client

Achternaam *
Voorvoegsel
Voorletters *
Voornaam / roepnaam *

Adresgegevens

Postcode / huisnummer *
        
Adres *
Plaats *

Contact Details

Telefoon mobiel *
Email *

Verwijzer

Verwijsdocumentatie

Brief van verwijzer 
 
 
U kunt hier een kopie of scan van uw verwijsbrief toevoegen. (.doc, .pdf, .odt, .jpg, .png, .tif, .pages)
Max. bestandsgrootte is 5MB.

Overige gegevens

BSN  *
  
Geslacht *
Geboortedatum *
    dd-mm-jjjj  
Reden aanmelding *
Heeft u overlegd met uw zorgverzekeraar? *

Ik ben er van op de hoogte dat Neuron geen contracten heeft met zorgverzekeraars: ik krijg maandelijks een factuur die ik zelf betaal en zelf declareer bij mijn zorgverzekering. Indien de verzekeraar niet 100% vergoedt, betaal ik het verschil zelf. Ik weet dat er daarnaast sprake is van een verplicht eigen risico welke mijn zorgverzekeraar jaarlijks eerst aan mij zal vorderen. Ik vraag bij mijn zorgverzekeraar na hoeveel ik precies vergoed krijg van de behandeling en wat mijn eigen kosten zijn. Ik vraag ook expliciet na of er aanvullende eisen worden gesteld aan behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener (bv. vooraf toestemming krijgen van de verzekeraar). Indien u navraag doet bij uw verzekeraar, zal deze naar 'prestatiecodes' vragen. Neuron hanteert de volgende 3 prestatiecodes met bijbehorend '100% NZA-tarief': CO0562: intake /diagnostiek: €173,40 per consult; CO0627: behandeling: €152,50 per consult; OV0008: intercollegiaal overleg per keer: €71,88.

Akkoord algemene voorwaarden Neuron psychologie *